Handledare
Hem >> Handledare

Både den som ska vara handledare och den som ska övningsköra privat behöver gå en Introduktionsutbildning. Utbildningen är tre timmar lång (exkl. raster) och är giltig i fem år. Handledaren måste även ansöka om handledartillstånd, detta ansöker ni om hos Transportstyrelsen.

Anmäl er gärna till Introduktionsutbildning via vår E-handel. Vid sjukdom eller annat förhinder meddela oss. Passa gärna på att göra ett syntest för körkortstillstånd i samband med utbildningen.

Både elev och handledare måste ha giltig legitimation med sig. Om eleven inte har någon legitimation kan en förälder/make/maka skriftligen intyga identiteten.

För att Transportstyrelsen ska godkänna din ansökan som handledare ska du (enligt körkortslagen 1998:488):

  • ha fyllt 24 år
  • ha ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat*, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren
  • ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

* Har du ett körkort från en annan stat än Sverige, inom EES, ska du till ansökan bifoga en handling som visar att körkortet är giltigt och att kraven för godkännande är uppfyllda.